Toolbox bewegingsvrijheid

Hoe maken we mobiliteit mogelijk, zodat iedereen bewegingsvrijheid heeft? De Toolbox Bewegingsvrijheid biedt handvatten voor inwoners, bestuurders, woningcorporaties en gemeentes die aan de slag willen met het mobiliteitsvraagstuk in een (nieuwe) buurt.

Deelmobiliteit wordt vaak gezien als dé oplossing voor de mobiliteitstransitie. Maar hier is ruimte, technologie, infrastructuur en een gevulde portemonnee voor nodig. Bij het ontwerpen van nieuwe buurten en bij het ontwikkelen van beleid is daarom een belangrijke vraag: hoe maken we mobiliteit mogelijk, zodat iedereen bewegingsvrijheid heeft? Met de Toolbox Bewegingsvrijheid kunnen professionals met buurtbewoners aan de slag. De toolbox bestaat uit een whitepaper, interventiekaarten, onderlegger en een online materialenbank.

Onderzocht in Buurtschap te Veld

De toolbox is het resultaat van ons twee jaar lopende ontwerpend onderzoek dat we gedaan hebben in Buurtschap te Veld. Een uniek woongebied in Eindhoven waar nieuwe manieren van samen wonen en samen leven in het groen worden ontdekt, ontwikkeld en toegepast. Door middel van 10 verschillende (gedrags)interventies onderzochten we daar de drempels en behoeftes rondom het gebruik van deelvervoer. Een voorbeeld is de uitprobeerdag, waarbij buurtbewoners gratis testritjes kunnen maken op deelvervoer en de aanbieders het hemd van het lijf kunnen vragen. Zo wordt de drempel verlaagd om deelmobiliteit te overwegen.

Het is goed om hier het gesprek met de buurt over aan te gaan, want de helft van de bewoners moet hun auto wegdoen.

Deelhubs

We plaatsten daarnaast zes ‘Deelhubs’: een fysieke installatie speciaal ontworpen om deelvervoer geordend aan te bieden. Onderdeel van de Deelhub is de Deelkast, waarin buurtbewoners gedeelde spullen bewaren. Op de achterkant van de Deelkast vind je de Mobiliteitskaart, die het verschil laat zien tussen de kosten, uitstoot en tijdsduur van een ritje met alle verschillende mobiliteitsopties in de stad.

Interventiekaart

Elk van de tien interventies zijn uitgewerkt in een handig stappenplan op een interventiekaart. Hiermee kunnen woonconsulenten, ambtenaren, bewonersverenigingen en gebiedsontwikkelaars die in (nieuwe) buurten het gesprek over mobiliteit willen aanwakkeren, direct aan de slag.

Tijdens ons onderzoek hebben we 10 verschillende interventies ontwikkeld om buurtbewoners mee te nemen in de mobiliteitstransitie

Over de ruimtelijke transitie: mobiliteit

Nederland is sterk verstedelijkt en verdicht verder. Om onze steden leefbaar te houden en te voorkomen dat ze dichtslibben, zijn nieuwe, duurzame, manieren van omgaan met mobiliteit nodig. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat iedereen in Nederland hierin meegaat, maar dat is het niet. Voor de zogenoemde mobiliteitstransitie zijn sociale, technologische en politieke veranderingen nodig. Deelmobiliteit wordt vaak gezien als dé oplossing voor de mobiliteitstransitie.

 

Whitepaper of toolbox aanvragen?

Neem contact met ons op voor de whitepaper of meer informatie over de toolbox. 

 

Over Buurtschap te Veld

Buurtschap te Veld is een nieuwe buurt in het noorden van Eindhoven, die in verschillende ‘kamers’ ruimte biedt aan zo’n 670 woningen, waarvan een groot deel sociale huur. Te Veld is een unieke plek waar nieuwe manieren van samen wonen en samenleven in het groen worden ontdekt, ontwikkeld en toegepast. Er is volop ruimte om te experimenteren met sociale, duurzame en technologische innovaties. Een voorbeeld hiervan is de inzet van deelmobiliteit. 

 

Projectpartners

Smaakt naar meer?

Dit project is een voorbeeld van ons werk aan de ruimtelijke transitie.