Gebiedsvisie Biezenmortel

Met de Piaggio rondrijden en in gesprek gaan met bewoners over de toekomst van hun dorp. Eén van onze manieren om een gebiedsvisie te ontwikkelen die ook echt past bij de mensen die er wonen.

Met de zin Op weg naar de toekomst, denk jij mee? op de zijkant, rijden we stad en land af met onze gele driewieler. Een laagdrempelige en opvallende manier om met bewoners in gesprek te gaan over de toekomst van hun leefomgeving. Zo ook in Biezenmortel, bij Tilburg. 

Wat is er nodig om het dorp leefbaar te houden? Welke kansen en bedreigingen zien inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van het gebied? Hierover gingen we open met hen in gesprek. Met de input ontwikkelen we samen met Van Tuijn Stedenbouw een gebiedsvisie voor het dorp. 

Vijf actiethema’s als rode draad

De uitkomsten van de straatgesprekken hebben we gecombineerd met een ruimtelijke analyse. Hieruit volgden vijf actiethema’s die de rode draad vormen in de ontwikkelvisie voor Biezenmortel. Zo zorgen we ervoor dat de visie aansluit op het verleden en heden en schetsen we een herkenbaar, aantrekkelijk beeld voor de toekomst.

 


In plaats van terugdeinzen voor verandering, zijn we juist op zoek gegaan naar kansen.

Inwoner van Biezenmortel

Projectpartners

Smaakt naar meer?

Dit project is een voorbeeld van ons werk aan de ruimtelijke transitie.